Jumaat, 20 Jun 2014

R 66 : EMPAT PULUH KEAJAIBAN RAMADAN

Selama Ramadan, Imam Syafie menghatamkan al Quran enam puluh kali, dua kali dalam semalam di dalam solat. Inilah ‘rahsia 40 Keajaiban Ramadan’
Selama Ramadan, ALLAH SWT memerintahkan seluruh penghuni syurga berhias.

RASULULLAH SAW. bersabda:

“Adapun yang keempat, sesungguhnya ALLAH ‘Azza wa Jalla memerintahkan syurgaNya, Ia berfirman:
“Bersiap-siaplah dan hiasilah dirimu untuk para hambaKu, sehingga mereka boleh segera beristirehat dari kelelahan (hidup di) dunia menuju negeriKu dan kemuliaanKu…”
[HR. Baihaqi].

Itulah sisi menarik keajaiban bulan Ramadan yang tak banyak orang tahu.

1. Ramadan jalan menuju ketakwaan

ALLAH SWT berfirman:

Ertinya : “Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas kaum sebelum kalian, agar kalian bertakwa.”
(Surah 2, AL BAQARAH : ayat 183)

Ayat di atas menerangkan bahawa puasa adalah sebab yang boleh mengantarkan pelakunya menuju ketakwaan, kerana puasa mampu meredam syahwat. Ini sesuai dengan salah satu penafsiran yang disebutkan Imam Al Qurthubi, yang bersesuaian kepada hadits riwayat Imam Ahmad yang menyebutkan bahawa puasa adalah perisai.

2. Ramadan bulan mujahadah

Para ulamak salaf adalah suri teladan bagi umat, mujahadah mereka dalam mengisi bulan Ramadan amat perlu dicontoh. Seperti Imam Asyafi’i, dalam bulan Ramadan beliau menghatamkan al Quran dua kali dalam semalam, dan ini dikerjakan di dalam solat, sehingga dalam bulan Ramadan beliau menghatamkan al Quran enam puluh kali dalam sebulan. Imam Abu Hanifah juga menghatamkan al Quran dua kali dalam sehari selama Ramadan.

3. Puasa Ramadan menumbuhkan sifat amanah

Wahbah Zuhaili dalam bukunya Al Fiqh Al Islami berpendapat bahawa puasa mengajarkan rasa amanat dan muraqabah di hadapan ALLAH SWT, baik dengan amalan yang nampak mahupun yang tersembunyi. Maka tidak ada yang mengawasi seseorang yang berpuasa agar menghindari hal-hal yang dilarang dalam berpuasa kecuali ALLAH SWT.

4. Puasa Ramadan melatih disiplin diri

Puasa juga melatih displin diri, Wahbah Zuhaili menjelaskan bahawa seorang yang berpuasa harus makan dan minum dalam waktu yang terbatas. Bahkan dalam berbuka puasapun harus disegerakan.

5. Puasa Ramadan menumbuhkan rasa solidariti sesama muslim

Wahbah Zuhali juga menjelaskan bahawa puasa Ramadan menumbuhkan rasa solidariti di antara sesama muslim. Pada bulan ini semua umat Islam, dari timur hingga barat diwajibkan untuk menjalankan puasa. Mereka berpuasa dan berbuka dalam waktu yang sama, dikeranakan mereka memiliki Rabb yang satu.
Seorang yang merasa lapar dan dahaga akhirnya juga boleh merasakan kesengsaraan saudara-saudaranya yang kekurangan atau tertimpa bencana. Sehingga  tumbuh perasaan kasih sayang terhadap umat Islam yang lain.

6. Puasa Ramadan melatih kesabaran

Bulan Ramadan adalah bulan puasa di mana pada siang hari kita diperintahkan meninggalkan makanan yang asalnya halal, terlebih lagi yang haram. Begitu pula di saat ada seseorang mengganggu kita. RASULULLAH SAW. bersabda:

Ertinya : “Bila seseorang menghina atau mencacinya, hendaknya ia berkata ‘Sesungguhnya aku sedang puasa.”
(HR. Bukhari)

7. Puasa Ramadan menyihatkan

RASULULLAH SAW bersabda:

Ertinya : “Berpuasalah, maka kamu akan sihat.”
(HR. Ibnu Sunni),

Ada yang menyatakan bahawa hadits ini dhoif, akan tetapi ada pula yang menyatakan bahawa darjat hadits ini sampai dengan tingkat hasan (lihat, Fiqh Al Islami wa Adilatuh, hal 1619).

Tapi makna matan hadist boleh diterima, kerana puasa memang menyihatkan. Al Harits bin Kaldah, tabib Arab yang pernah mengabdi kepada RASULULLAH SAW. juga pernah menyatakan:

Ertinya : “Perut adalah tempat tinggal penyakit dan sedikit makanan adalah ubatnya.”

8. Lailatul Qadar adalah hadiah dari ALLAH SWT untuk umat ini

Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al Muwatha’, dia telah mendengar dari seorang ahlul ilmi tsiqah yang telah mengatakan: “Sesungguhnya telah diperlihatkan usia-usia umat sebelumnya kepada RASULULLAH SAW., atau apa yang telah ALLAH SWT kehendaki dari hal itu, dan sepertinya usia umat beliau tidak mampu menyamai amalan yang telah dicapai oleh umat-umat sebelumnya, maka ALLAH SWT memberi beliau Lailatul Qadar yang lebih baik daripada seribu bulan.”
(HR. Malik).

9. Ramadan bulan ampunan

Bulan Ramadan adalah bulan ampunan, RASULULLAH SAW. bersabda:

Ertinya : “Dan siapa yang berpuasa Ramadan dengan didasari keimanan dan pengharapan redha ALLAH, diampunkan untuknya dosa yang telah lalu.”
(HR. Bukhari)

10. Siapa yang dilihat ALLAH SWT, maka ia terbebas dari azabNya

Dari Jabir bin Abdullah ra. RASULULLAH SAW. bersabda:

Ertinya : “Pada bulan Ramadan umatku dianugerahi lima perkara yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Yang pertama, sesungguhnya jika ALLAH melihat mereka di awal malam dari bulan Ramadan, dan barang siapa yang telah dilihat ALLAH maka Ia tidak akan mengazabnya selamanya…”
(HR. Baihaqi).

11. Bau mulut orang berpuasa lebih harum dari misk di hadapan ALLAH SWT

RASULULLAH SAW. bersabda:

“…Yang kedua, sesungguhnya bau mulut mereka ketika petang hari lebih harum di hadapan ALLAH daripada bau misk…”
(HR. Baihaqi).

12. Di Bulan Ramadan para malaikat meminta ampunan untuk umat ini

RASULULLAH SAW. bersabda:

“…Adapun yang ketiga, sesungguhnya para malaikat meminta ampunan untuk mereka siang dan malam…”
(HR. Baihaqi).

13. Di bulan Ramadan syurga berbenah diri

RASULULLAH SAW. bersabda:

Ertinya : “…Adapun yang keempat, sesungguhnya ALLAH ‘AZZA WA JALLA memerintahkan syurgaNya, Ia berfirman: “Bersiap-siaplah dan hiasilah dirimu untuk para hambaKu, sehingga mereka boleh segera beristirehat dari kelelahan (hidup di) dunia menuju negeriKu dan kemuliaanKu…”
(HR. Baihaqi).

14. Di malam akhir Ramadan ALLAH SWT mengampuni umat ini

RASULULLAH SAW. bersabda:

Ertinya : “…Adapun yang kelima, sesungguhnya jika tiba malam terakhir Ramadan ALLAH memberi ampun kepada mereka semua. Lalu bertanyalah seorang lelaki dari sebuah kaum: ”Apakah itu lailatul qadar? Ia bersabda:” Bukan, apakah kau tidak mengetahui perihal orang-orang yang bekerja, jika mereka selesai melakukan pekerjaan maka imbalannya akan dipenuhi.”
(HR. Baihaqi)

15. Pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan dibelenggu

RASULULLAH SAW. Bersabda:

Ertinya : “Jika Ramadan tiba dibukalah pintu syurga dan ditutuplah pintu neraka serta syaitan-syaitan dibelenggu.”
(HR. Bukhari).

Dalam Syarah Shahih Muslim, Qadhi Iyadh menjelaskan bahawa makna hadits di atas boleh bermakna hakiki, iaitu pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup serta syaitan dibelenggu secara hakiki, sebagai tanda datangnya Ramadan sekaligus pemuliaan terhadapnya. Tapi boleh juga bermakna majaz yang mengisyaratkan besarnya pahala dan ampunan di bulan itu, sehingga syaitan seperti terbelenggu.

16. Pahala syuhada bagi yang melakukan kewajipan dan menghidupkan Ramadan

Datanglah seorang lelaki kepada NABI SAW. Dan mengatakan: ”Wahai Rasulullah, tahukah anda jika saya telah bersaksi bahawa tidak ada ilah selain ALLAH dan sesungguhnya anda adalah utusan ALLAH, aku juga telah melakukan solat lima waktu, juga telah menunaikan zakat, serta aku telah berpuasa Ramadan dan menghidupkannya, maka termasuk golongan siapakah saya? RASULULLAH SAW. Bersabda: “Termasuk dari orang-orang yang sidiq dan syuhada.”
(HR. Ibnu Hibban dalam Shahihnya)

17. Pahala amalan bulan Ramadan berlipat ganda

Dari Salman ra., bahawasannya RASULULLAH SAW. berkhutbah di hari terakhir bulan Syaaban:

Ertinya : “Wahai manusia, telah datang kepada kalian bulan agung yang penuh berkah. Bulan yang terdapat di dalamnya sebuah malam yang lebih baik dari seribu bulan, bulan yang ALLAH jadikan puasa di dalamnya sebagai kewajipan, dan qiyamul lail sebagai hal yang disunnahkan, barangsiapa mendekatkan diri di dalamnya dengan perbuat kebajikan, maka ia seperti mengerjakan kewajipan selainnya dan barangsiapa mengerjakan kewajipan di dalamnya, maka ia seperti mengerjakan tujuh puluh kewajipan selainnya…”
(HR. Ibnu Huzaimah dalam Shahihnya)

18. Seluruh hari dalam Ramadan memiliki keutamaan

RASULULLAH SAW. bersabda:

Ertinya : “…Dia adalah bulan yang permulaannya adalah rahmat, pertengahannya adalah ampunan, serta paripurnanya adalah pembebasan dari neraka…”
(HR. Ibnu Huzaimah dalam Shahihnya)

19. Keutamaan memberi minum orang yang berpuasa

Allah akan memberi minum kelak di akhirat RASULULLAH SAW. bersabda:

Ertinya : “Dan barang siapa memberi minuman orang yang berpuasa maka ALLAH akan memberinya dari telaga minuman yang tidak menghauskan hingga ia masuk ke dalam syurga.”
(HR. Ibnu Huzaimah dalam Shahihnya).

20. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan

RASULULLAH SAW bersabda:

Ertinya : “Sebaik-baik sedekah iaitu sedekah di bulan Ramadan.”
(HR.Tirmidzi).

21. Doa mustajab di bulan Ramadan

Diriwatkan daripada Abu Umamah Ra, bahawa RASULULLAH SAW. bersabda:

Ertinya : “…Dan untuk setiap muslim di setiap hari dan petang (dalam bulan Ramadan) doa yang mustajab.”
(HR. Bazar).

RASULULLAH SAW juga bersabda:

Ertinya : “Tiga yang tidak tertolak doanya, orang yang berpuasa hingga berbuka, imam adil dan doa orang yang terzalimi.”
(HR. Tirmidzi)

22. Pahala umrah Ramadan sama dengan haji

RASULULLAH SAW. bersabda kepada seorang wanita Anshar:

“Jika datang Ramadan maka lakukanlah umrah, kerana sesungguhnya umrah dalam bulan itu setaraf dengan haji.”
(HR. An Nasa’i).

23. Pahala iktikaf di bulan Ramadan sama dengan pahala 2 haji dan umrah

Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Husain Ra. menyatakan, bahawa RASULULLAH SAW. telah bersabda:

Ertinya : “Barangsiapa menjalankan iktikaf selama sepuluh hari di bulan Ramadan maka amalan itu seperti dua haji dan umrah.”
(HR. Baihaqi)

24. Dalam Ramadan terdapat malam yang istimewa (Lailatul Qadar)

ALLAH SWT berfirman:

Ertinya : “Lailatul Qadar lebih baik daripada seribu bulan.”
(Al Qadr : 3).

Tentang ayat ini, Wahbah Zuhaili menjelaskan bahawa menghidupkan Ramadan dan melakukan amalan di dalamnya lebih baik daripada menjalankan amalan dalam seribu bulan tanpa Ramadan.

25. Al Quran diturunkan pada bulan Ramadan

ALLAH SWT berfirman:

Ertinya : “Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya al-Quran, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan atas petunjuk itu, serta pemisah antara haq dan batil.”
(Al Baqarah: 185)

Ibnu Katsir mengatakan bahawa ALLAH SWT menyanjung bulan Ramadan atas bulan-bulan yang lain, iaitu dengan memilihnya sebagai bulan di mana al Quran diturunkan di dalamnya.

26. Kitab-kitab suci diturunkan pada bulan Ramadan

Rasulullah Saw. bersabda:

Ertinya : “Shuhuf Ibrahim turun pada awal malam pertama bulan Ramadan, dan Taurat turun pada hari keenam bulan Ramadan dan Injil pada hari ke tiga belas dari Ramadan…”
(HR. Ahmad).

27. RASULULLAH SAW mendapat wahyu pertama di bulan Ramadan

Ketika RASULULAH SAW mendekati umur 40 tahun beliau selalu berfikir dan merenung serta berkeinginan kuat untuk mengasingkan diri (uzlah), akhirnya dengan mempersiapkan bekal makanan dan minuman beliau menuju gua Hira yang terdapat pada gunung Rahmah sebagai tempat beruzlah, yang berjarak dua batu dari kota Mekah. Uzlah ini dilakukan  tiga  tahun sebelum masa kerasulan. Tatkala datang Ramadhan pada tahun ketiga dari masa uzlah, turun kepada beliau Malaikat Jibril mewahyukan surat Al Alaq yang merupakan surat pertama yang diturunkan kepada RASULULLAH SAW.

28. Perang Badar terjadi pada bulan Ramadan

Perang Badar adalah pemisah antara yang haq dan yang batil dan kaum muslimin sebagai simbol tauhid dan kemuliaan, meraih kemenangan atas kaum musyrikin sebagai simbol kekafiran dan kebodohan.

Peperangan terjadi pada hari Jumaat, 27 Ramadan, tahun kedua setelah hijrah. Allah Taala berfirman:

Ertinya : “Dan benar-benar ALLAH telah menolong kalian di Badar sedangkan kalian dalam keadaan terhina, maka takutlah kalian kepada ALLAH, semoga kalian bersyukur.”
(Surah 3, ALI IMRAN : ayat 123)

Ibnu Abbas mengatakan:”Saat itu hari Jumaat, 27 Ramadan, dan saat itu juga terbunuh Firaun umat, Abu Jahal, musuh terbesar umat Islam.

29. Mekah dikuasai pada bulan Ramadan

Fathul Mekah adalah peristiwa besar, ALLAH SWT berfirman:

Ertinya : “Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata.”
(Surah Al Fath : ayat 1)

Sebagian mufasirin berpendapat bahawa yang dimaksud kemenangan di sini adalah peristiwa Fathul Mekah, walau ada sebahagian ulamak yang menafsirkannya sebagai perjanjian Hudaibiyah dan penaklukan negeri Rom.
Peristiwa itu terjadi pada hari, tanggal 20 atau 21 Ramadan, tahun kelapan hijrah. Saat itulah semua berhala yang berada di sekitar Kaabah dihancurkan.

30. Islam menyebar di Yaman pada bulan Ramadan

Tahun ke sepuluh hijriah pada bulan Ramadhan RASULULAH SAW menunjuk Ali bin Abi Thalib guna menjadi pemimpin sejumlah pasukan untuk pergi ke penduduk Yaman dengan membawa surat yang berisi ajakan untuk memeluk Islam.

31. Sebagian peristiwa dalam perang Tabuk terjadi pada bulan Ramadan

Ibnu Hisyam dalam Sirahnya menyebutkan bahawa persiapan perang Tabuk dilakukan sejak bulan Rajab, tahun ke 9 hijriah untuk mengadapi Rom. Saat itu adalah masa-masa sulit bagi kaum Muslimin di Madinah, kerana mereka sedang dilanda masa paceklik, serta cuaca panas yang amat menyengat, sehingga ada beberapa orang yang merasa berat hati untuk ikut serta dalam peperangan, seperti Ka’ab bn Malik.
Walau banyak hambatan, pada akhirnya kaum Muslimin pun berangkat ke Tabuk dengan jumlah yang cukup besar, iaitu sekitar 30.000 tentera.
Namun setelah pasukan kaum Muslimin sampai di Syam yang saat itu berada dalam kekuasaan Rom, pasukan musuh berlindung di dalam benteng-benteng mereka dan enggan keluar. Sehingga Syam mampu dikuasai dengan mudah oleh pasukan Islam dan kewajiban membayar jizyah berlakukan kepada penduduk Syam yang saat itu beragama Nasrani.

32. Penghancuran berhala Uzza di Bulan Ramadan

Ibnu Katsir menyebutkan dalam Al Bidayah wa An Nihayah bahawa pada 5 hari terakhir di bulan Ramadan tahun ke lima hijrah RASULULAH SAW mengutus sejumlah pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid guna menghancurkan rumah peribadatan yang digunakan untuk menyembah Uzza. Dan RASULULAH SAW bersabda: “Uzza itu tidak akan diibadahi selamanya!”

33. Penghancuran Latta di Bulan Ramadan

Ibnu Katsir menyebutkan dalam Al Bidayah wa An Nihayah, bahawa pada tahun ke sembilan hijrah di bulan Ramadan datanglah utusan kabilah Tsaqif dari Thaif kepada RASULULAH SAW untuk menyatakan keislaman.
Kerana kabilah Tsaqif sudah memeluk Islam maka RASULULAH SAW dan para sahabat berinisiatif untuk menghancurkan berhala Latta yang biasa mereka sembah, akan tetapi mereka minta izin untuk menghancurkan berhala mereka sendiri, akhirnya RASULULAH SAW pun mengizinkan. Tak lama kemudian, kabilah Tsaqif menghancurkan berhala mereka sendiri.

34. Andalus ditaklukkan pada bulan Ramadan

Pada 27 Ramadan tahun 92 H, pasukan Islam yang dipimpin oleh Thariq bin Ziyad berhasil memasuki Andalus dari arah pesisir, ini adalah hal yang diluar dugaan, sehingga Roderick, penguasa Visigoth Sepanyol segera mempersiapkan pasukannya yang berjumlah 25.000.
Setelah menguasai Jabal Thariq dan membakar kapal-kapal yang telah digunakannya, Thariq bin Ziyad berkhutbah di depan pasukannya: “Lautan di belakang kalian! Musuh di depan kalian!…”. Lalu pecahlah pertempuran antara 12.000 pasukan Muslimin melawan 100.000 tentara Roderick. Yang berakhir dengan tercerai-berainya pasukan Visigoth dan tewasnya Roderick.

35. Pasukan Islam di Andalus mengalahkan Faranjah di bulan Ramadan

Di pagi hari Jumaat 20 Ramadan 479 H terjadi peristiwa Zalaqah (iaitu dataran dekat wilayah Portugis). Di mana pasukan Islam yang melakukan penjagaan di wilayah Andalus yang  dipimpinan Yusuf bin Tasyifin berhasil mengalahkan pasukan Faranjah (Franks) yang berjumlah 80.000 tentara yang dipimpin oleh Alfons VI yang juga tewas dalam pertempuran itu.

36. Pasukan Monggol dihancurkan di Palestin pada bulan Ramadan

Hari Jumaat 15 Ramadan 658 H pasukan Muslim yang dipimpin Saifuddin Qutuz, penguasa dinasti Mamalik di Mesir, berhasil menghancurkan 20.000 tentara Mongol yang dipimpin oleh Qitbuqa.
Para sejarawan menganggap bahawa peristiwa ini amat penting dalam sejarah penaklukan Bangsa Monggol di Asia Tengah, di mana pasukan Monggol mengalami kekalahan telak atas kaum Muslimin dan tidak mampu membalas kekalahan itu, sebagaimana yang biasa mereka alami, hingga panglima perangnya Qitbuqa berhasil dieksekusi.
Peperangan ini terjadi di ‘Ain Jalut, iaitu sebuah desa yang terletak antara Bisan dan Nablus. Sehingga peperangan ini dikenal dengan peristiwa ‘Ain Jalut.

37. Pengepungan 60 ribu pasukan Rusia digagalkan oleh 15 ribu pasukan Utsmani 23 Ramadan 1270 H

Pada hari ini kekuatan militer Rusia di bawah pimpinan Marsyal Bernes menghentikan kepungannya terhadap kota  Selestriya yang terletak di wilayah Qorum, pengepungan yang terjadi selama 35 hari ini tidak membawa dampak yang bererti bagi kekuatan Khalifah Utsmaniyah, walaupun kekuatan militer Rusia mencapai 60 ribuan tentara berhadapan 15 ribu  tentara Utsmaniyah yang kebanyakan berasal dari Mesir. Pelajaran yang dapat dipetik adalah kekuatan yang sedikit mampu mengalahkan kekuatan yang besar.

38. Anthokiah jatuh ke tangan kaum Muslimin di bulan Ramadan

Pemerintahan Anthokiah didirikan oleh Pangeran Wormandi Buwaihimund pada tahun 491 H. Kota ini merupakan kota termegah dengan dikelilingi benteng yang sangat kuat dan dijaga oleh  ribuan pasukan secara bergiliran siang dan malam. Walaupun kondisinya demikian kaum Muslimin berhasil menaklukan daerah ini dengan izin Allah Taala di bawah panglima perang Dhohir Bibris. Terhitung empat puluh ribuan mati dan tertawan dari pihak musuh. Kemenangan ini merupakan kemenangan terbesar setelah kemenangan Hitthin. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 14 Ramadan 666 H.

39. Mesir menghancurkan kekuatan Isreal di Suez pada bulan Ramadan

Pada tanggal 10 Ramadan yang bertepatan dengan 6 Oktober 1973 tentara Mesir mampu menembus terusan Suez dan menghancurkan benteng Berlif serta menghancurkan kekuatan tentara Israel. Begitu pula tentara Suriah mampu membebaskan beberapa wilayahnya dari tangan Israel. Rakyat Mesir mengenang peperangan ini dengan peristiwa Abour.

Setelah peristiwa ini Israel mulai menyadari kekuatan Mesir dan dataran Sinai kembali ke pangkuan Mesir.

40. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan dalam bulan Ramadan Dan kemerdekaan Negara Malaysia tercinta telah diistiharkan pada bulan Ramadan yang  Mulia.
Suntingan dari blog Islamik.


Tiada ulasan:

Catat Ulasan