Khamis, 27 September 2012

I 49 LIMA Sebab makanan diharamkan

Dari penelitian dan penelusuran lebih dalam, para ulama pakar fiqh menyatakan bahawa ada lima sebab diharamkannya suatu makanan:

Sebab pertama: Menimbulkan bahaya pada badan dan akal.
Contoh sebab ini amat banyak.

(1) Di antaranya adalah makanan yang sifatnya beracun baik dari haiwan seperti ikan beracun, cicak, kala jengking, ular beracun, lebah atau tawon, dan setiap yang mengeluarkan penyakit yang beracun. Bisa pula dari tumbuhan seperti pada sebahagian bunga atau buah-buahan yang beracun atau dari benda padat seperti arsenic. Ini semua diharamkan berdasarkan firman Allah Taala,

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
Janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri.
(QS. An Nisa’: 29).

Begitu pula sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam,

وَمَنْ تَحَسَّى سَمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ ، فَسَمُّهُ فِى يَدِهِ ، يَتَحَسَّاهُ فِى نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا

Barangsiapa menelan racun, hingga meninggal dunia, maka racun tersebut akan berada di tangannya, dan ia akan menelannya di neraka jahanam, ia kekal serta abadi di dalamnya selama-lamanya.”

Akan tetapi para ulama bermazhab Maliki dan Hambali menegaskan bahawa racun itu haram dikonsumsi untuk orang yang akan mendapatkan bahaya jika mengonsumsinya. Ini adalah suatu hal yang tepat kerana banyak ubat yang diresepkan oleh para doktor itu mengandung racun namun dengan kadar yang tidak membahayakan orang yang mengonsumsinya bahkan memberi manfaat iaitu membunuh bakteria pembawa penyakit sebagaimana seberapa kuat pengaruh racun pada diri orang yang mengonsumsinya juga beragam dan kadar yang membahayakan bagi masing-masing orang juga berbeza-beza.

Kaedah ini tidaklah ditolak oleh kaedah mazhab yang lain sehingga boleh disimpulkan bahawa yang diharamkan adalah mengonsumsi racun dalam kadar yang membahayakan.

(2) Yang termasuk dalam hal ini juga adalah makanan yang membawa kesan bahaya akan tetapi tidak bersifat racun. Telah disebutkan dalam berbagai kitab fiqh seperti tanah liat (clay), tanah, batu, batubara  sebagai contoh. Benda-benda semacam ini diharamkan jika membawa kesan bahaya.
Termasuk dalam kategori ini –tidak diragukan lagi- adalah haiwan, tumbuhan atau benda padat yang membawa kesan bahaya walaupun bukan racun. Dan kita boleh tahu sesuatu itu membawa kesan bahaya dilihat dari pendapat para doktor atau orang yang pakar di dalamnya.

Mengenai kesan bahaya di sini tidak dibezakan bahaya tersebut berasal dari racun atau yang lainnya, terserah membawa kesan bahaya pada jasad atau merosak akal seperti jadi gila atau bodoh.

Ulama Malikiyah berpendapat mengenai thin (tanah liat) ada dua pendapat iaitu haram dan makruh. Mereka katakan bahawa orang yang sengaja memakan tanah liat semacam itu dihukumi haram.
Sedangkan ulama Syafi’iyah berpendapat bahawa tanah liat dan batu itu haram bagi orang yang mendapatkan bahaya jika mengkonsumsinya.
Ulama Hambali berpendapat makruhnya batubara, tanah, tanah liat yang dikonsumsi dalam jumlah banyak yang tidak berfungsi sebagai pengubatan.

Sebab kedua: Membawa kesan yang memabukkan

Diharamkan segala sesuatu yang memabukkan. Yang dimaksudkan memabukkan di sini adalah yang menghilangkan akal, tapi masih boleh merasakan sesuatu disertai dengan mabuk kepayang dan sambil bergoyang-goyang (fly). Sebagimana yang dapat disaksikan pada orang yang mabuk.
Contohnya adalah khamar yang berasal dari anggur dan seluruh yang memabukkan lainnya baik yang berasal dari tumbuhan maupun haiwan.
Yang termasuk memabukkan lagi adalah ubat penidur (penenang) iaitu yang menghilangkan akal dan rasa sekaligus seperti opium dan daun ganja.
Jika sesuatu yang memabukkan itu dikonsumsi dengan cara diminum maka ia digolongkan minuman. Sedangkan jika ia termasuk ubat penenang yang dimakan maka ia masuk dalam pembahasan makanan.

Sebab ketiga: Kerana najis

Dari sini diharamkan memakan segala sesuatu suatu yang najis dan memakan sesuatu yang terkena najis yang tidak ringan (tidak dimaafkan).
Dicontohkan oleh para ulama seperti darah (bagi yang menganggapnya najis, pen). Contoh sesuatu yang terkena najis adalah minyak samin yang kemasukan bangkai tikus. Kerana bangkai tersebut, jadinya samin tersebut menjadi najis. Namun jika minyak samin tadi beku (masih dalam bentuk padatan), maka yang najis hanyalah sekeliling bangkai tikus itu saja. Jika bangkai tersebut disingkirkan minyak yang terkena dan bangkai dari minyak samin yang padat tadi, maka jadilah suci minyak samin yang lainnya.

Sebab keempat: Dianggap jijik bagi orang yang memiliki tabiat yang selamat.

Ulama Syafi’iyah mencontohkan seperti menelan ludah, menelan keringat dan menelan mani. Contoh-contoh yang disebutkan tadi asalnya sesuatu yang suci yang berasal dari manusia. Namun diharamkan menelan (memakannya) kerana dianggap menjijikkan. Namun ulama Syafi’iyah mengecualikan sesuatu yang dinilai menjijikkan tadi jika tujuannya adalah untuk mencuci tangan, maka pada saat ini tidaklah haram.

Ulama Hambali mencontohkan sesuatu yang dianggap jijik dan terlarang untuk dikonsumsi, seperti kotoran manusia atau haiwan, kencing, dan kutu. Namun patut difahami di sini bahawa ulama Hambali berpendapat bahawa kotoran haiwan yang haiwan tersebut halal kita makan dagingnya, kotoran tersebut tetap suci, begitu pula kencingnya. Yang dinyatakan haram adalah mengonsumsi kotoran atau kencing tersebut kerana itu adalah suatu hal yang menjijikkan.
Jadi kaedah yang patut difahami, sesuatu yang kotor belum tentu tidak suci dan tidak semua yang suci boleh dikonsumsi.

Sebab kelima: Tidak diizinkan oleh syariat kerana menjadi milik orang lain.

Contohnya adalah makanan yang bukan menjadi milik orang yang memakannya, tidak pula makanan tersebut diizinkan untuk dimakan oleh pemilik ataupun oleh syariat. Contohnya adalah sesuatu yang dicuri, diambil dengan cara berjudi dan lainnya.
Hal ini berbeza halnya jika yang dimakan tersebut telah diizinkan oleh syariat seperti orang yang dalam keadaan terpaksa memakan harta orang lain.
Jika seorang muslim mencuri kambing, lalu ia menyembelih dengan memenuhi syarat-syaratnya, bagaimana status kambingnya?
Jawabnya, kambingnya suci dan halal dimakan. Hanya saja orang yang menyembelih yang sengaja memakannya, bererti makan tanpa ada izin dari pemiliknya dan inipun tidak diizinkan secara syar’i. Begitu pula orang lain yang mengetahui haiwan hasil curian ini tidak boleh memakannya kerana ini adalah harta orang lain yang diambil tanpa izinnya.


Alhamdulillahilladzi bi ni’matihi tatimmush sholihaat.
Reference: Al Mawsu’ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah, 5/126-127, terbitan Wizarotul Awqof wa Syu-un Al Islamiyah-Kuwait, cet kedua, 1404 H
Riyadh-KSA, 5 Safar 1432 H (09/01/2011)
Muhammad Abduh Tuasikal
Insya Allah bersambung pada sebab pengharaman makanan lainnya, iaitu sebab keempat dan terakhir. Moga Allah mudahkan.
Reference: Al Mawsu’ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah, 5/126, terbitan Wizarotul Awqof wa Syu-un Al Islamiyah-Kuwait, cet kedua, 1404 H
Insya Allah bersambung pada sebab pengharaman makanan lainnya. Moga Allah mudahkan.
Reference: Al Mawsu’ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah, 5/125, terbitan Wizarotul Awqof wa Syu-un Al Islamiyah-Kuwait, cet kedua, 1404 H
Riyadh-KSA, 3 Safar 1432 H (07/01/2011)
Muhammad Abduh Tuasikal
Tiada ulasan:

Catat Ulasan