Isnin, 19 Mei 2014

Q 139 : KISAH TAUBAT FUDHAIL BIN IYADH

Bismillahir rahmaanir rahiim.. 

Hampir setiap malam dia mendatangi rumah-rumah yang ada di negeri itu untuk melakukan aksinya, iaitu merompak. Hingga suatu malam dia kembali melaksanakan aksinya. Kali ini ia ingin menemui seorang gadis yang selama ini ia rindukan. Di saat ia memanjat dinding untuk menemui gadis impiannya. Pada saat yang bersamaan ketika dia telah berada di rumah itu, tiba-tiba dia mendengar suara lantunan al Quran sedang dibacakan. Rupanya suara itu berasal dari sang pemilik rumah yang sedang berdiri bermunajat kepada Rabbnya. Sang pencuri pun hanyut dengan lantunan ayat-ayat Allah yang sedang dilantunkan, hingga ketika sampai pada ayat, 

ﺃَﻟَﻢْ ﻳَﺄْﻥِ ﻟِﻠَّﺬِﻳﻦَ ﺁَﻣَﻨُﻮﺍ ﺃَﻥْ ﺗَﺨْﺸَﻊَ ﻗُﻠُﻮﺑُﻬُﻢْ ﻟِﺬِﻛْﺮِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻭَﻣَﺎ ﻧَﺰَﻝَ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﺤَﻖِّ ﻭَﻟَﺎ ﻳَﻜُﻮﻧُﻮﺍ ﻛَﺎﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺃُﻭﺗُﻮﺍ ﺍﻟْﻜِﺘَﺎﺏَ ﻣِﻦْ ﻗَﺒْﻞُ ﻓَﻄَﺎﻝَ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢُ ﺍﻟْﺄَﻣَﺪُ ﻓَﻘَﺴَﺖْ ﻗُﻠُﻮﺑُﻬُﻢْ ﻭَﻛَﺜِﻴﺮٌ ﻣِﻨْﻬُﻢْ ﻓَﺎﺳِﻘُﻮﻥَ 

“Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman, untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun (kepada mereka), dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan al kitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.” 
(Surah 57,  AL HADID : ayat 16) 

Tak terasa air matanya berlinang, hingga akhirnya dia pun tersungkur jatuh. Seketika badannya yang selama ini kukuh, menjadi rapuh kerana mendengar ayat tadi. Dia pun berkata dalam hatinya untuk menjawab pertanyaan Allah yang terdapat dalam ayat di atas, “Wahai Rabbku, telah tiba saatnya.” Akhirnya, ia pergi menjauh, lalu ia bermalam pada runtuhan bangunan. 

Ternyata di samping bangunan itu ada orang-orang yang mahu lewat(melalui) bangunan itu. Sebahagian di antara orang-orang itu berkata, “Ayoh kita berangkat.” Sebahagian lagi berkata, “Jangan dulu!! Nanti subuh kita berangkat, kerana Fudhoil sekarang akan menghadang kita di jalan!!!” 

Mendengar perbincangan itu Fudhoil akhirnya berfikir dan berkata dalam hatinya, “Aku berbuat maksiat di malam hari, sementara itu kaum muslimin di tempat ini takut kepadaku. Aku memandang Allah tak akan menggiringku kepada mereka, kecuali pasti mereka akan gementar (kerana takut kepadaku). Ya Allah, sungguh kini aku bertaubat kepadaMu dan aku jadikan taubatku berupa hidup di Baitullah.” Setelah kejadian itu, dia pun melalui hari-harinya dengan ketaatan kepada Allah sampai ia dikenal dengan abidul haromain (ﻋَﺎﺑِﺪُ ﺍﻟْﺤَﺮَﻣَﻴْﻦِ), ertinya “ahli ibadah dua tanah suci (Mekah dan Madinah).” 

Maha suci Allah yang telah membolak-balikkan hati, dan menganugerahkan kepada hambaNya hati yang lembut. Itulah kisah seorang penyamun (perompak) jahat berubah menjadi seorang ulama’ dan hamba yang soleh, Al-Imam Al-Fudhoil bin Iyadh sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafizh Adz-Dzahabiy dalam kitabnya Siyar A’lam An-Nubala’ (8/423) 

Ibrahim bin Al-Asy’ats rahimahullah berkata, “Aku tak pernah melihat seseorang yang Allah dalam dadanya lebih agung dibandingkan Fudhoil. Dahulu apabila ia mengingat Allah atau disebutkan di sisinya, ataukah ia mendengarkan al Quran, maka akan tampak pada dirinya rasa takut dan sedih, air matanya berlinang dan menangis sampai orang-orang yang hadir merasa kasihan kepadanya. Dia adalah seorang yang sentiasa bersedih dan kuat fikirannya. Aku tak pernah melihat seseorang yang menginginkan Allah dalam ilmunya, amalnya, pemberian dan pengambilannya, penahanan dan pengorbanannya, kebencian dan cintanya dan seluruh tindak-tanduknya selain Fudhoil. Dulu kami bila keluar bersamanya menghantar jenazah, maka ia selalu memberikan wejangan(nasihat), mengingatkan dan menangis. Seakan-akan ia mahu meninggalkan para sahabatnya menuju akhirat. (Ia lakukan hal itu) sampai tiba di perkuburan. Diapun duduk pada tempatnya di antara mayat-mayat, kerana rasa sedih dan tangisnya sampai beliau bangkit, sedang beliau seakan-akan kembali dari alam akhirat untuk mengabarkan tentangnya.” 
[Lihat Hilyah Al- Awliyaa' (8/426) karya Abu Nu'aim Al-Ashbahaniy, cet. Darul Kitab Al-Arobiy, dan Tarikh Dimasyqo (48/391) oleh Ibnu Asakir, cet. Darul Fikr, 1419 H dan Tarikh Al-Islam (12/336) oleh Adz-Dzahabiy, Darul Kitab Al- Arobiy 1407 H]


Semoga Allah SWT. membuka mata hati kita yang lama telah terkunci, In syaa Allah Aamiin.Tiada ulasan:

Catat Ulasan