Sabtu, 26 April 2014

Q 104 : "Laa Ilaaha Illallaahu Wahdahu Laa Syariika Lahu, Lahul Mulku Walahul Hamdu Wahuwa 'Alaa Kulli Syai-in Qodiir"

"Barangsiapa Membaca, "Laa Ilaaha Illallaahu Wahdahu Laa Syariika Lahu, Lahul Mulku Walahul Hamdu Wahuwa 'Alaa Kulli Syai-in Qodiir" sebanyak 10x.
(Ertinya : Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali ALLAH Yang Esa, tidak ada sekutu bagiNya, milikNya semua kerajaan, bagiNya semua pujian dan Dia berkuasa atas segala sesuatu) di waktu subuh, maka ditulis baginya 100 kebaikan dan dihapuskannya 100 kesalahan
dan bacaan itu baginya sebanding dengan memerdekakan budak dan dengannya di jaga hari itu sampai petang dari berbagai bencana dan bila membacanya di waktu petang,maka ia dijaga sampai subuh."

(H.R. Ahmad Abu Daud).
Tiada ulasan:

Catat Ulasan